Šetlando poniai

Šetlando ponis – turbūt seniausia veislė Didžiojoje Britanijoje. Dabar tai kone populiariausia ponių veislė visame pasaulyje. Šetlando ponių tėvynė, Šetlando salos, pasižymi atšiauriu klimatu, todėl poniai yra puikiai prisitaikę prie įvairių klimato sąlygų. Salos gyventojai ponius naudodavo kaip nešulinius gyvulius, poniai traukdavo vežimus ir padėdavo įdirbti žemę. Kada apie 1800 metus ėmė smarkiai plėstis anglių gavybos industrija, šie poniai dideliais skaičiais importuoti į Britaniją ir buvo naudojami kaip šachtų poniai. Dauguma šių ponių ir gimė, ir mirė šachtose – taigi kai kurie, galima sakyti, niekada nematė dienos šviesos. Daug ponių buvo eksportuota ir į Amerikos anglių gavybos šachtas. Šetlando ponis pripažįstamas kaip stipriausias arklys žemėje (atsižvelgiant į ūgį). Angliškojo tipo Šetlando kojos yra trumpos ir raumeningos. Karčiai stiprūs ir tankūs, kailio spalva varijuoja sezoniškai (žieminis kailis paprastai šviesesnis). Dabar Šetlandai auginami ne tik dėl malonumo, bet dalyvauja įvairiose varžybose: kinkinių, svorio traukimo, jojimo. Amerikietiškojo tipo Šetlando poniai yra lengvesni ir dailesni už angliškuosius.
Išveista ir miniatiūrinė Šetlando ponio atmaina, turinti panašias charakteristikas.